Міжнародний збірник наукових праць «ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки» має такі рубрики (секції):

        1. Економічна безпека в умовах глобалізації 
2. Сучасні концепції бухгалтерського обліку, їх становлення і розвиток.
3. Інституціональне забезпечення бухгалтерського обліку
4. Видатні дослідники та їх вплив на розвиток облікової науки
5. Сучасна модель ефективного бізнесу
6. Історія бухгалтерського обліку, аналізу і контролю
7. Інструментарій наукових досліджень: стан та перспективи розвитку
8. Інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту в оцінці ефективності діяльності підприємств
9. Розвиток бухгалтерської професії та інноваційні технології в підготовці фахівців з обліку, аудиту, фінансів
10. Контроль як функція менеджменту і інститут аудиту: сучасний стан і перспективи розвитку
11. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємств та інституціональні основи запровадження МСФЗ

Log in