18 травня 2017 року у Луцькому НТУ, в рамках ХІ Всеукраїнського фестивалю науки, відбувся Бухгалтерський бізнес-форум «Наука і практика: точки дотику».

Тематика форуму об’єднала викладачів кафедри обліку і аудиту та бухгалтерів-практиків. І саме поради із вуст успішних випускників спеціальності «Облік і аудит» є невід’ємною складовою у процесі формування цінного професійного молодого фахівця.

У ході форуму піднімалися важливі питання, пов’язані з професійною компетенцією майбутніх випускників. Так, увага була приділена практичним нюансам професії бухгалтера на які необхідно акцентувати увагу студентів в процесі навчання.

 

 

Шавиріна Євгенія Іванівна, заступник  головного бухгалтера Луцького НТУ акцентувала увагу на тому, що: «В наявні облікові дисципліни доцільно включити, або виділити окремою дисципліною, методику обліку грантових програм та обліку в громадських організаціях. Адже, використання грантових коштів може здійснюватися з метою розвитку малого підприємництва, що є актуальним в наш час. При цьому бажано послідовно висвітлювати питання: процес здобуття гранту, документування надходження і використання грантових коштів, організація звітності по грантових коштах».

 

Галас Наталія Святославівна, головний бухгалтер ТОВ «Альфа Експо» зауважила: «В умовах міжнародної інтеграції, особливу увагу варто приділити вивченню обліку зовнішньоекономічної діяльності, оскільки на ринку праці є нестача кваліфікованих бухгалтерів, які б були компетентними у цій сфері».

 

 

Середюк Алла Ігорівна, головний бухгалтер ТзОВ «Ха-Біна»: «Включити в навчальний процес з підготовки бухгалтерів дисципліну «Основи підприємництва», яка б дала можливість: визначитися з формою організації господарської одиниці (ФОП, ТзОВ, ПАТ, тощо). Розглянути поетапно всі кроки створення підприємства чи ФОП (від вибору виду діяльності до його реєстрації в усіх державних структурах); визначити оптимальну систему оподаткування; визначити обсяги звітності».

У своєму виступі Сковера Аліна Анатоліївна, головний бухгалтер ТзОВ «Озера Волині» відзначила: «Необхідно приділити особливу увагу документуванню господарських операцій, як на практичних заняттях, так і під час проходження практики студентами. Більше уваги студентів акцентувати на зв’язок первинних документів з показниками звітності. Надавати більше інформації щодо порядку формування статистичної звітності».

 

Колектив кафедри обліку і аудиту щиро вдячний випускникам за знайдений час, можливість і, головне, бажання поділитися практичними порадами та досвідом. Адже, під час зустрічі викладачі та випускники-практики обговорили низку питань, що стосуються конкретизації навчальних програм та навчального процесу, з метою підготовки кваліфікованого спеціаліста який би відповідав сучасним запитам бізнесу.

 

 

 

         Ірина Ткачук, 

доцент кафедри обліку і аудиту

Фото:

Тетяна Талах,

доцент кафедри обліку і аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Log in