Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції, яку проводить кафедра обліку і аудиту Луцького національного технічного університету 6 грудня 2014 року

Інформаційний лист

Наукові напрями:

1. Удосконалення теорії бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки.
2. Теоретико-методичні передумови гармонізації системи фінансового обліку в Україні.
3. Управлінський облік і контроль як підсистеми сучасного менеджменту підприємства.
4. Аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання.
5. Перспективи розвитку аудиту в період світової фінансової кризи.
6. Науково-практичне обґрунтування впровадження інформаційних технологій в обліку, аналізі та 
контролі.
7. Проблеми формування показників звітності підприємств.
8. Проблеми обліку і аналізу трансакційних витрат.
9. Регіональні і глобальні проблеми розвитку економіки

Log in