ПОРЯДОК ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

071 «Облік і оподаткування» для здобуття ступеня магістра

14 травня – 05 червня

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Для цього звернутися до приймальної комісії Луцького НТУ для  отримання екзаменаційного листка. На інформаційній сторінці – «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», сайту Українського центру оцінювання якості освіти (Доступ до неї – за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, указаним у ньому) не пізніше ніж за 3 тижні до дня проведення буде розміщено запрошення-перепустку з інформацією про пункт тестування, у якому вступник проходитиме вступні випробування

13 травня – 31 травня

(Не обов’язково) можливість складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

17 червня – 25 червня

Прийом заяв від вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю.

11 липня

Основна сесія єдиного вступного іспитуз іноземної мови. Початоко 10:00 год.Допуск учасників до пункту тестування триватиме з 09:15 год. до 09:50 год

10 липня – 23 липня

Прийом заяв та документів

Заява лише в паперовій форміподається вступником особисто до приймальної комісії Луцького НТУ.

До заяви додаються копії документів і разом предявляються оригінали:

1.  документ, що посвідчує особу;

2.  військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

3.  документ про раніше здобутий освітній  і додаток до нього;

4.  екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування з іноземної мови;

5.  документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов;

6.  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

05 липня – 26 липня

Фахові вступні випробування, додаткові фахові вступні випробування

05 серпня – 10 серпня (18.00 година)

Виконання вимог до зарахування на місця за державним замовленням

05 серпня – 30 вересня

Зарахування за кошти фізичних та /або юридичних осіб

01 вересня – 30 листопада

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

*Більш детальна інформація: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/5ed.pdf

Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань у формі: 

1. єдиного вступного іспиту з іноземної мови;

2. фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)).

*Більш детальна інформація: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/7ed.pdf

Основні кроки подачі заяв та документів:

З 14 травня по 5 червня 2019 року необхідно зареєструватися на єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Щоб зареєструватися для проходження ЄВІ вступник має звернутися до одного із закладів вищої освіти, у якому бажає взяти участь у конкурсному відборі. Луцький НТУ є саме тим закладом вищої освіти, який Вам у цьому допоможе!

Учасник уважається зареєстрованим для проходження ЄВІ після отримання екзаменаційного листка.

Відвідати інформаційну сторінку – «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», яка створена для зареєстрованих учасників на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Доступ до неї – за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, указаним у ньому.

Інформацію про пункт тестування, у якому вступник проходитиме вступні випробування, буде зазначено в запрошенні-перепустці, що з’явиться на інформаційній сторінці, не пізніше ніж за три тижні до дня проведення ЄВІ.

Основна сесія ЄВІ відбудеться 11 липня.

Початок процедури – о 10:00 год. Допуск учасників до пункту тестування триватиме з 09:15 год. до 09:50 год.

Прийом заяв та документів для таких вступників почнеться 10 липня і продовжиться до 23 липня.

1.  Заява лише в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Луцького НТУ, із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

2.  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

- копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами прийому та Правилами прийому Луцького НТУ);

 - копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

УВАГА!!! Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали зазначених вище документів.

 

Більш детальна інформація: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/6ed.pdf

Log in