Зустріч дружніх кафедр двох потужних вищих навчальних закладів Волині - Луцького НТУ та СНУ ім. Лесі Українки

Педагогічна майстерність – це високе мистецтво навчання і
виховання, що постійно удосконалюється, доступне кожному
педагогу, в основі якого лежать професійні знання, уміння і здібності.
А.С. Макаренко

Підвищення професійної майстерності і компетентності – одне з визначальних завдань викладачів Луцького національного технічного університету. А формування висококваліфікованого персоналу – це гарантія успіху в майбутньому. Відповідно, беручи за основу базовий організаційний принцип обрано планомірне представлення результатів наукових та методичних досліджень, які розробляються викладачами кафедр обліку і аудиту, економічної теорії та міжнародної економіки Луцького НТУ, шляхом проведення семінарів.

Детальніше

Зустріч проф. Садовської І.Б. з батьками та студентами

2 листопада 2012 року відбулась тематична зустріч завідувача кафедри обліку і аудиту професора Садовської Ірини Борисівни з батьками та студентами-випускниками спеціальності «Бухгалтерський облік» Ковельського промислово-економічного коледжу. Обговорювались питання стосовно продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з обліку і аудиту у Луцькому національному технічному університеті, окреслені перспективи і якісні переваги денної форми навчання у підготовці обліково-економічних кадрів нового покоління, здатних вирішувати питання обліково-інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень на підприємствах різних форм власності та у відповідних галузях економіки.

Детальніше

Науково-методичний семінар кафедри обліку і аудиту у м. Кам'янець-Подільський

       Постійне підвищення викладацької майстерності – запорука успішної професійної діяльності викладачів Луцького національного технічного університету. Саме з такою метою на кафедрах існує традиція проведення методичних семінарів не тільки в межах ВУЗу, але й декількох навчальних закладів. Продовженням такої традиції стало проведення 10 вересня 2012 року в м.Кам’янець-Подільський науково-методичного семінару: «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: напрями наукових досліджень, методика викладання, підготовка фахівців»

Детальніше

Дочірні категорії

Log in