Семінар-навчання з головними бухгалтерами провідних підприємств Волинської та Рівненської областей

15 січня 2013 року кафедра обліку і аудиту ініціювала проведення семінару-навчання з головними бухгалтерами провідних підприємств Волинської та Рівненської областей на тему «Трансформація фінансової звітності за міжнародними стандартами», на якому відбулася презентація Посібника з аналогічною назвою (автори: к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Садовська І.Б., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Бабіч І.І., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Жураковська І.В.).

Детальніше

Кафедра обліку і аудиту реалізує програму науково-практичної співпраці з виробництвом

11 січня 2013 року кафедра обліку і аудиту ЛНТУ реалізовувала програму науково-практичної співпраці з виробництвом через впровадження в практику науково-методичних розробок щодо розвитку обліково-інформаційної системи в управлінні сільськогосподарською галуззю. Підтвердженням такої реалізації є проведення семінару для бухгалтерів та економістів управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій Волинської області. Лекторами семінару від кафедри виступили к.е.н., професор Садовська І.Б. та к.е.н., доцент Бабіч І.І. Питання, які розглядалися, висвітлювали порядок складання фінансової звітності за 2012 рік, формування положень облікової політики, оподаткування і відображення в обліку операцій з викупу майнових паїв, процедури нарахування та виплати дивідендів засновникам та ін.

Детальніше

Відбулася міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів "Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки"

7 грудня 2012 року в Луцькому національному технічному університеті відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки». Приємно, що ця подія вже стає традиційною і залучає до наукових дискусій науковців, викладачів і студентів все більшої кількості країн і вузів.

Детальніше

Семінар-практикум для головних бухгалтерів сільськогосподарських підприємств Волинської області

 22 листопада 2012 року викладачами кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ Садовською І.Б. та Бабіч І.І. за сприянням Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський бухгалтерський клуб» спільно з обласним управлінням агропромислового розвитку ОДА і представництвом редакції «Баланс-Агро» було проведено семінар-практикум для головних бухгалтерів сільськогосподарських підприємств Волинської області. На семінарі була представлена найбільш актуальна та ексклюзивна інформація з питань земельних правовідносин, щодо укладення та пролонгації договорів оренди землі, оподаткування орендної плати в орендодавця й орендаря та порядку розрахунку плати за землю, порядку затвердження проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічні обґрунтування сівозміни, і відповідальність за відсутність таких проектів із 2013 року, щодо застосування спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарськими підприємствами, огляд судової практики, підбиття підсумків фінансового 2012 року та основи облікової політики.

 

Детальніше

Зустріч дружніх кафедр двох потужних вищих навчальних закладів Волині - Луцького НТУ та СНУ ім. Лесі Українки

Педагогічна майстерність – це високе мистецтво навчання і
виховання, що постійно удосконалюється, доступне кожному
педагогу, в основі якого лежать професійні знання, уміння і здібності.
А.С. Макаренко

Підвищення професійної майстерності і компетентності – одне з визначальних завдань викладачів Луцького національного технічного університету. А формування висококваліфікованого персоналу – це гарантія успіху в майбутньому. Відповідно, беручи за основу базовий організаційний принцип обрано планомірне представлення результатів наукових та методичних досліджень, які розробляються викладачами кафедр обліку і аудиту, економічної теорії та міжнародної економіки Луцького НТУ, шляхом проведення семінарів.

Детальніше

Зустріч проф. Садовської І.Б. з батьками та студентами

2 листопада 2012 року відбулась тематична зустріч завідувача кафедри обліку і аудиту професора Садовської Ірини Борисівни з батьками та студентами-випускниками спеціальності «Бухгалтерський облік» Ковельського промислово-економічного коледжу. Обговорювались питання стосовно продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з обліку і аудиту у Луцькому національному технічному університеті, окреслені перспективи і якісні переваги денної форми навчання у підготовці обліково-економічних кадрів нового покоління, здатних вирішувати питання обліково-інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень на підприємствах різних форм власності та у відповідних галузях економіки.

Детальніше

Науково-методичний семінар кафедри обліку і аудиту у м. Кам'янець-Подільський

       Постійне підвищення викладацької майстерності – запорука успішної професійної діяльності викладачів Луцького національного технічного університету. Саме з такою метою на кафедрах існує традиція проведення методичних семінарів не тільки в межах ВУЗу, але й декількох навчальних закладів. Продовженням такої традиції стало проведення 10 вересня 2012 року в м.Кам’янець-Подільський науково-методичного семінару: «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: напрями наукових досліджень, методика викладання, підготовка фахівців»

Детальніше

Дочірні категорії

Log in