Кафедра обліку і аудиту Луцького національного технічного університету провела громадське обговорення освітніх програм «Облік і оподаткування» підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні та другому (магістерському) рівні спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
Метою обговорення є удосконалення змісту та реалізації освітніх програм «Облік і оподаткування» шляхом максимального врахування запитів зацікавлених осіб.
До громадського обговорення долучились здобувачі, випускники, роботодавці, науково-педагогічні працівники, представники академічної спільноти та інших стейкхолдери, серед яких: головний бухгалтер ТзОВ «ХА-БІНА» Сверидюк А.І., начальник відділу персоніфікованого обліку Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради
Томашук О.В., заступник директора департаменту«Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради Салій О., бухгалтер ТОВ «Міжнародні бухгалтерські послуги» Акерман Ю.О., начальник відділу Райффайзен Банк Аваль у Луцьку Собчук І.В.,
Приватний підприємець Дрегель (Биховець) Ю.Г. («Декора»), головний бухгалтер ПрАТ «Фондове агентство «Схід-Інвест» Карпюк-Таранова О.П., головний бухгалтер АТ Волинська обласна друкарня Кравчук О.М., головний бухгалтер ПМП ТД «Експрестехпостач» Гринявський С.М., заступник головного бухгалтера ТОВ «Забіяка» Погинець Л.Я., засновник ТзОВ «ПІТСТОП» Пеніщук А.Б., головний бухгалтер ТОВ «Хавест-Агро» Згоранець О.С., заступник директора СГПП «Дружба» Курліщук І.Б., старший науковий співробітник відділу організації наукових досліджень та інноваційного розвитку,
ННЦ «Інститут аграрної економіки» к.е.н. Столярчук Н.М., головний бухгалтер ТОВ «Світ каменю» Наливайко Б.П. та інші.
Захід проводився у форматі Zoom-конференції.
За результатими обговорення було прийнято рішення активніше залучати студентів до дослідницької діяльності, що передбачає участь в наукових конференціях, круглих столах, стажуваннях, що може потім бути враховано ними при написанні резюме як додаткова освіта; для покращення ІТ навиків роботи в спеціалізованих програмах передбачити виконання завдань з професійних дисциплін в бухгалтерських програмах; удосконалити зміст окремих освітніх компонент.
Щиро дякуємо стейкхолдерам за долучення до підвищення якості вищої освіти в Україні!

+380332789952, +380502628300 oa@lntu.edu.ua

Log in