Дистанційне навчання не завада для поєднання теорії та практики

11 грудня відбулася відкрита лекція з дисципліни «Звітність підприємств» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Практичними секретами формування фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності поділилась директор з корпоративної звітності АТ «Альфа-Банк» Московчук Ірина Олександрівна.

Зокрема, на лекції розглядалися такі актуальні питання:

1. Особливості підготовки фінансової звітності за МСФЗ.

2. Нові МСФЗ, які набули чинності в останні роки.

3. МСФЗ, які ще не набули чинності, та які знаходяться в процесі розгляду Радою з МСБО.

4. Вплив СОVID-19 на фінансову звітність.

У лекції пані Ірина особливу увагу приділила практиці застосування:

ü   5-ти крокової моделі МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» щодо визнання доходів;

ü   механізму класифікації та оцінки боргових фінансових інструментів;

ü   вимог щодо знецінення, правилам оренди згідно МСФЗ 16 «Оренда»;

ü   норм МСФЗ в умовах карантину.

Зауважено, що процес розробки, розгляду та затвердження МСФЗ є трудомістким та довготривалим, а також потребує завчасного вивчення всіх аспектів майбутнього застосування стандарту на практиці компаніями.

Відмітимо, що цінність проведеної лекції – наповненість практичними прикладами застосування норм МСФЗ на основі відомих вітчизняних та міжнародних компаній.

Також студенти отримали відповідь на питання щодо методики вивчення МСФЗ. Наголошено, що знання розмовної англійської мови не може забезпечити повне вивчення МСФЗ. Необхідно відкривати МСФЗ в оригіналі, англійською мовою та вивчати кожне слово, а також для розуміння слів можна скористатися офіційним перекладом МСФЗ.

Від себе можемо зазначити, що при формуванні освітніх програм за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» група забезпечення враховує дане твердження. Зокрема впроваджено двомовне викладання окремих навчальних компонент українською та англійською мовами.

Лектором зауважено про необхідність набуття основних знань та навичок за спеціальністю саме в університеті, а практика отримані знання відкоригує та доповнить.

Викладачі та студенти кафедри обліку і аудиту щиро вдячні пані Ірині за представлену можливість отримати якісну інформацію про формування звітності та застосування МСФЗ на практиці, акценти при навчанні та викладанні на спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

+380332789952, +380502628300 oa@lntu.edu.ua

Log in