На кафедрі обліку і аудиту триває підготовка до захисту кваліфікаційних робіт магістра зі спеціальності 071 Облік і оподаткування! Проведення консультацій за участі наукових керівників та магістрів є найкращою можливістю проінформувати здобувачів про вимоги, завдання та представлення роботи. Завідувач кафедри Чудовець В.В.  детально розповів про порядок  перевірки робіт системою Unicheck, наголосив на важливості правильного оформлення наукових праць, апробації результатів у наукових статях та конференціях. 

Студенти отримали інформацію про деталі проведення захисту та заповнення супровідних документів. Сподіваємось на плідну співпрацю наукових керівників зі студентами та максимально якісний результат!

+380332789952, +380502628300 oa@lntu.edu.ua

Log in