У відповідності до Порядку проведення інструментальної перевірки на академічний плагіат текстів рукописів кваліфікаційних робіт/ проєктів здобувачів вищої освіти, рукописів дисертацій та рукописів статей поданих до публікування у періодичних виданнях у Луцькому НТУ №552 та Положення про протидію та запобіганню академічному плагіату у кваліфікаційних роботах/ проєктах здобувачів вищої освіти у Луцькому НТУ №553 було перевірено на наявність плагіату 52 кваліфікаційні роботи бакалавра зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування".  Результати проведення інструментальної перевірки підтвердили відповідність квалфікаційних робіт вимогам, які окреслені нормативними документами університету. Усі без винятку кваліфікаційні роботи бакалаврів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" були допущені до захисту.

 

 

+380332789952, +380502628300 oa@lntu.edu.ua

Log in