Громадське обговорення змін до освітньої програми «Облік і оподаткування»

Кафедра обліку і аудиту Луцького НТУ 10 червня провела круглий стіл за участю студентів, випускників, роботодавців,представників наукової спільноти з обговорення змін до освітньої програми «Облік і оподаткування» підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні та другому (магістерському) рівні спеціальності 071 Облік і оподаткування.

У заході прийняли участь більше 50-ти учасників. Керував роботою круглого столу завідувач кафедри обліку і аудиту Віталій Чудовець, який окреслив мету заходу, визначив особливості змін до освітніх програм та надав слово представникам академічної спільноти, роботодавцям, випускникам спеціальності, викладачам та студентам. Декан факультету Ігор Андрущак теж приєднався до розмови як керівник структурного підрозділу, якому підпорядковується кафедра.

Віталій Скопюк, директор ТзОВ «Альфаінтерпласт», зауважив на важливості професії і на тому, що жодна компанія не зможе працювати без спеціалістів з обліку та оподаткування. Внесла слушні пропозиції і висловила своє бажання до співраці Оксана Карпюк-Таранова, головний бухгалтер ПрАТ Фондове агентство Схід-Інвест. Менеджер з експорту ПрАТ «ВГП» Олена Тарасенко наголосила на важливості включення до освітніх програм дисциплін, які сконцентровані на обліковій підтримці міжнародної співпраці компаній, зокрема експорту та імпорту товарів, укладання контрактів з іноземними компаніями. Директор з корпоративної звітності АТ «Альфа-Банк» Ірина Московчук зазначила важливість вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням студентами спеціальності та запропонувала приділити більше уваги вивченню Міжнародних стандартів фінансової звітності і аудиту.

Думки роботодавців свідчать, що сучасний світ професії вимагає як твердих, так і м’яких навиків, оскільки бізнесу необхідні професіонали з найсучаснішими знаннями та можливостями. Адже, діяльність в сфері обліку і оподаткування змінюється під впливом новітніх технологій та глобалізаційних процесів.

Приємно, що до обговорення долучилися представники академічної спільноти, зокрема професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана Ірина Парасій-Вергуненко. Професор наголосила на актуальності запропонованих змін та означила певні дискусійні питання щодо наповнення вибіркової складової, розподілу кредитів між дисциплінами та змістового наповнення окремих курсів.

Серед випускників спеціальності були присутні успішні фінансові директори, головні бухгалтери, керівники підприємств. Олександр Згоранець, заступник головного бухгалтера ТОВ «Хавест-Агро», запропонував використовувати в навчальному процесі більше практичних ситуацій у вигляді бізнес кейсів. Зінчук Софія, директор ТОВ «К.Н.Д.Трейд», подякувала викладачам за фахову підготовку та внесла свої пропозиції що оптимізації структури освітніх програм. Випускниця Ірина Смоляр поділися думкою щодо доречності вивчення основ бізнес-комунікації, іноземних мов, розвитку soft-skills.

Майже дві години предметної, актуальної дискусії щодо майбутньої підготовки фахівців та напряму розвитку спеціальності в цілому дали змогу визначити пріоритети подальшої роботи:

1) оптимізувати освітні програми бакалаврів та магістрів в умовах розвитку інформаційних технологій обробки, передачі та зберігання фінансової інформації;

2) передбачити більш тісну співпрацю із роботодавцями через проведення із студентами бізнес-кейсів на прикладі конкретних підприємств;

3) залучення до викладання професійних дисциплін спікерів з великим досвідом практичної роботи;

4) вдосконалення змісту окремих дисциплін.

Щиро дякуємо стейкхолдерам за приділений час, активну участь та сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!

+380332789952, +380502628300 oa@lntu.edu.ua

Log in