4-5 жовтня 2019 р. на базі Державного університету «Житомирська політехніка» відбулась Міжнародна наукова конференція «Розвиток інтегрованої звітності підприємств». У роботі конференції взяли участь провідні українські вчені та представники наукових кіл Білорусії, Болгарії, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини (загалом 190 учасників, з них 32 доктори наук з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту). Під час роботи конференції заслухано та обговорено ряд важливих проблем розвитку інтегрованої звітності в Україні та світі.

Учасники конференції констатували високий науковий рівень доповідей, представлених під час її проведення, відмітили серед доповідачів значну частку докторів економічних наук та професорів як з України, так і з іноземних держав. За результатами проведення конференції було визначено подальші напрями розвитку концепції інтегрованої звітності на вітчизняних підприємствах та обґрунтовано перспективи розвитку бухгалтерської науки.

Предаставники кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету щиро вдячні колегам за високий рівень організації конференції та грунтовність наукових доповідей. Сподіваємось на подальшу плідну співрацю!

+380332789952, +380502628300 oa@lntu.edu.ua

Log in