У Луцькому національному технічному університеті5 грудня 2015 року відбулась VІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки»,організована кафедрами обліку і аудиту, економічної теорії та міжнародної економіки. 


Організатори та учасники VІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки»(5 грудня 2015 р.)

У роботі науково-практичної конференції взяли участь молоді вчені, аспіранти, здобувачів і студенти провідних вищих навчальних закладів України, Білорусії, Болгарії, Росії та Польщі.


Учасники конференції – студенти Люблінської політехніки

З привітальним словом до учасників конференції звернувся проректор Луцького НТУ з науково-педагогічної роботи кандидат економічних наук, доцент Валентин Іванович Талах, зауваживши що обрана тематика науково-практичної конференції є гарною нагодою наукового диспуту для молодих вчених, під час проведення якого доцільно проаналізувати сучасний стан та представити науково-обґрунтовані рекомендації щодо подальшого вдосконалення системи обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки.

До учасників конференції з вітальними словами звернулись також декан факультету обліку і фінансів Луцького НТУ, кандидат економічних наук, доцент Алла Тимофіївна Московчук; декан факультету бізнесу Луцького НТУ, кандидат економічних наук, доцент Надія Віталіївна Хвищун; завідувач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Луцького НТУ, кандидат економічних наук, доцент Лариса Вікторівна Савош.


Урочисте відкриття конференції. У президії (справа наліво: проректор Луцького НТУ з науково-педагогічної роботи Талах Валентин Іванович, декан ФБ Хвищун Надія Віталіївна, декан ФОФ Московчук Алла Тимофіївна, завідувач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Савош Лариса Вікторівна)

Виступаючи на відкритті конференції, завідувач кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ, кандидат економічних наук, професор Ірина Борисівна Садовська щиро подякувала зарубіжним і вітчизняним науковцям, молодим вченим і студентам, які відгукнулися на запрошення і прийняли участь у конференції, а також побажала учасникам конференції плідної роботи.


Урочисте відкриття конференції. Виступ завідувача кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ, кандидата економічних наук, професора Садовської Ірини Борисівни 

Основною метою конференції є популяризація наукової діяльності молодих науковців як ефективного засобу самореалізації інтелектуального і творчого потенціалу. Адже з року в рік зростає якість представлених наукових досліджень, які стають все більш глибокими за змістом, а їх проблематика – більш актуальною та інноваційною.


Пленарне засідання конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки» (5 грудня 2015 р.)

Робота VІІ Міжнародної науково-практичної конференції«Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки» традиційно відбувалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великою зацікавленістю студентської молоді. Очевидним був факт, що молоді науковці вміють не лише виразно представити доповідь, а й вміло, ґрунтовно і впевнено відстояти свою точку зору.


Пленарне засідання конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки» (5 грудня 2015 р.)

Обрана тематика науково-практичної конференції слугувала плідним підґрунтям для обміну думками та досвідом, джерелом корисної інформації для молодих науковців, що, в свою чергу, є складовою розвитку та зміцнення облікової науки як в Україні, та і за її межами. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції опубліковано збірники матеріалів тез та доповідей учасників конференції.


Участь студентів у дискусіях за результатами доповідей

За актуальність тематики та змістовність доповіді молоді науковці були відзначені почесними дипломами в номінаціях:найкращий доповідач, актуальність дослідження, нестандартне мислення, лаконічність стилю, творча унікальність, майстер презентації, розкриття проблем з точки зору практики,молодий науковець, активний слухач, найкращі відповіді на питання.

А наймолодші учасники конференції, представники навчальних закладів професійної освіти, були нагороджені ще й пам’ятними сувенірами з емблемою кафедри обліку і аудиту.


Наймолодші учасники конференції – представники навчальних закладів професійної освіти

Всім учасникам VІІ Міжнародної науково-практичної конференції«Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки» бажаємо невичерпного натхнення у науковому пошуку, нових креативних ідей та їх успішної реалізації!

Ірина Садовська
завідувачкафедри обліку і аудиту
Оксана Нужна,
Ірина Ткачук 
доцентикафедри обліку і аудиту

Log in