XIII Міжнародний студентський науковий форум «Студентська наукова зима в Бресті - 2019»

XIII Міжнародний студентський науковий форум «Студентська наукова зима в Бресті - 2019»

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь в роботі міжнародному студентському науковому форумі, який проводить кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту Брестського державного технічного університету студентів, які зацікавлені у популяризації власних наукових досліджень.

19-20 грудня 2019 року, м. Брест, Республіка Білорусь

Наукові напрямки форума:

1. Вдосконалення  розвитку обліку, аналізу і контролю в сучасних умовах;

2. Актуальні напрямки розвитку финансово-кредитної сфери економіки;

3. Цифрова економіка: тенденціи и перспективи (он-лайн секція). 

 

Вкладення:
ФайлОписРозмір файла:
Скачати цей файл (forum_Brest_19-20.12.2019.pdf)forum_Brest_19-20.12.2019.pdf 571 Кб

Конкурс Бізнес та податки – очима молоді!

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
Луцький національний технічний університет
Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра обліку і аудиту
Громадська організація «Європейський аналітичний Центр»
 
46024, м. Луцьк,  вул. С. Ковалевської, 29, к.220
телефон: (0332) 78-99-52
   
 

КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ З ЕКОНОМІКИ

СЕРЕД ШКОЛЯРІВ 10-11 КЛАСІВ 

«БІЗНЕС ТА ПОДАТКИ – ОЧИМА МОЛОДІ»

 
Запрошуємо учнів 10-11 класів до участі в Конкурсі наукових робіт з економіки «Бізнес та податки – очима молоді», який буде проводитися з 1 листопада до 7грудня 2019 року на базі кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету
 
Етапи проведення конкурсу
1-29 листопада 2019 року   Реєстрація (відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи) за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1MNCwIWHamxQEkZOtW0OXuP5dzU48zo25XJsZbimWdPc/edit
1-29 листопада 2019 року   Прийом наукових робіт
30 листопада – 4 грудня 2019 року   Оцінка та рецензування отриманих робіт
5 грудня 2019 року   Оприлюднення рейтингу наукових робіт на сайтах Луцького НТУ http://lutsk-ntu.com.ua/uk та кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ http://oia.lntu.edu.ua/
7 грудня 2019 року   Презентація кращих наукових робіт та нагородження переможців Конкурсу на ХІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки»
 
ТЕМАТИКА НАУКОВИХ РОБІТ, ЩО ПРЕДСТАВЛЯЮТЬСЯ НА КОНКУРС
Тема 1. Оподаткування в сучасних умовах.
Тема 2. Бухгалтерський облік як інформаційне середовище бізнесу.
Тема 3. Проблеми та перспективи розвитку економіки в Україні.
Тема 4. Вимоги до ефективного управління сучасним підприємством.
Тема 5. Інформаційні технології в бізнесі.
Тема 6. Міграція населення: виклики для України.
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
На конкурс подаються наукові роботи, виконані українською мовою та оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом TimesNewRoman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок (без урахування додатків та переліку літературних джерел). Наукова робота обов’язково повинна мати титульну сторінку (на ній зазначається назва та автор роботи, місце його навчання, науковий керівник, місце його роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури. 
Наукова робота має ґрунтуватися на науковій основі, містити власні дослідження, аналіз та узагальнення, посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну думку дослідника. У роботі повинні бути чітко відображені: мета, об`єкт та предмет дослідження, завдання, методика дослідження та актуальність. 
Наукові роботи, що не відповідають тематиці Конкурсу, виконані з порушенням вимог щодо оформлення або невчасно подані до розгляду не приймаються.
Переможці Конкурсу та їх наукові керівники будуть запрошені особисто для нагородження на підсумковуXIМіжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки».
Переможці Конкурсу отримають грошові винагороди та заохочувальні призи:
Диплом І ступеня – 1 місце (1000 гривень);
Диплом ІІ ступеня – 2 місця (500 гривень);
Диплом ІІІ ступеня – 3 місця (200 гривень).
 
Координати оргкомітету:
Луцький національний технічний університет, кафедра обліку і аудиту
Відповідальний секретар – к.е.н., доцент Бродська Ірина Іванівна
43024, Україна, м. Луцьк, вул. С. Ковалевської 29, каб. 220.
Телефон: +38 (050) 196 33 16
E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Інформація щодо умов проведення Конкурсу викладена на сайті Луцького НТУ http://lutsk-ntu.com.ua/ukта кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ http://oia.lntu.edu.ua/.

XІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ, ЗДОБУВАЧІВ І СТУДЕНТІВ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ»

Шановні колеги!
 
Запрошуємо взяти участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції, яку проводять кафедра обліку і аудиту та кафедра міжнародних економічних відносин Луцького національного технічного університету науковців та практиків, аспірантів, здобувачів та студентів, які зацікавлені у популяризації власних наукових досліджень.
 
7 грудня 2019 року, Луцьк
 
НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 
1. Удосконалення теорії обліку в умовах глобалізації економіки.
2. Теоретико-методологічні передумови гармонізації системи фінансового обліку та звітності.
3. Управлінський облік і контроль через призму філософії конструктивізму.
4. Аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання.
5. Перспективи розвитку аудиту.
6. Науково-практичне обґрунтування впровадження інформаційних технологій в обліку, аналізі та контролі.
7. Проблеми обліку, контролю і аналізу: інституціональний аспект.
8. Регіональні і глобальні проблеми розвитку економіки.
 
Вкладення:
ФайлОписРозмір файла:
Скачати цей файл (Konf_inform_letter07.12.2019 р..pdf)Konf_inform_letter07.12.2019 р..pdf 754 Кб

VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ: ВИКЛИКИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції, яку проводить кафедра обліку і аудиту Луцького національного технічного університету для аспірантів, здобувачів, науковців та практиків, які зацікавлені у популяризації власних наукових досліджень.

5 жовтня 2019 року, Луцьк

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.     Інституціональне забезпечення та розвиток сучасних концепцій бухгалтерського обліку.

2.     Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємств.

3.     Звітність в системі ефективного менеджменту.

4.     Стан і перспективи інституту аудиту в Україні.

5.     Інформаційні системи обліку, аналізу та аудиту в діяльності підприємств.

6.     Історія бухгалтерського обліку, аналізу і контролю.

7.     Розвиток бухгалтерської професії та інноваційні технології в підготовці фахівців.

8.     Глобальні та регіональні проблеми ведення бізнесу.

 

9.     Інституціональне забезпечення фіскального регулювання природокористування.

Вкладення:
ФайлОписРозмір файла:
Скачати цей файл (Конф_Інформ_лист_5 жовтня 2019 р..doc)Інформаційний лист конференції 593 Кб

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 21-22.06.19!

XІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ КРИЗОВІ ЯВИЩА В ЕКОНОМІЦІ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО, КОНТРОЛЬНОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»
21-22 червня 2019 року
Луцьк
Шановні колеги!
Запрошуємо взяти участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції, яку проводить кафедра обліку і аудиту Луцького національного технічного університету для аспірантів, здобувачів, науковців та практиків, які зацікавлені у популяризації власних наукових досліджень.

ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 03.05.19

Долучайтесь до зустрічі випускників нашої спеціальності Облік і аудит! Будемо раді бачити кожного, згадати цікаві моменти зі студентського життя, оновити контакти і просто чудово провести час! 
Початок о 14.30 - корпус Б Луцького НТУ (Львівська, 75).
Продовження о 17.30 - РК "Рестпарк".
Контакти: 
ШИЛОВА (ШИШУТА) ОЛЕНА 0993638361
ЗЕЛЕНКО СЕРГІЙ 0506855303
НАГІРСЬКА КАТЕРИНА 0990290618
МУХА ОЛЬГА 0663767955

Log in