ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 03.05.19

Долучайтесь до зустрічі випускників нашої спеціальності Облік і аудит! Будемо раді бачити кожного, згадати цікаві моменти зі студентського життя, оновити контакти і просто чудово провести час! 
Початок о 14.30 - корпус Б Луцького НТУ (Львівська, 75).
Продовження о 17.30 - РК "Рестпарк".
Контакти: 
ШИЛОВА (ШИШУТА) ОЛЕНА 0993638361
ЗЕЛЕНКО СЕРГІЙ 0506855303
НАГІРСЬКА КАТЕРИНА 0990290618
МУХА ОЛЬГА 0663767955

ВСТУП НА МАГІСТРА

ПОРЯДОК ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

071 «Облік і оподаткування» для здобуття ступеня магістра

14 травня – 05 червня

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Для цього звернутися до приймальної комісії Луцького НТУ для  отримання екзаменаційного листка. На інформаційній сторінці – «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», сайту Українського центру оцінювання якості освіти (Доступ до неї – за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, указаним у ньому) не пізніше ніж за 3 тижні до дня проведення буде розміщено запрошення-перепустку з інформацією про пункт тестування, у якому вступник проходитиме вступні випробування

13 травня – 31 травня

(Не обов’язково) можливість складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

17 червня – 25 червня

Прийом заяв від вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю.

11 липня

Основна сесія єдиного вступного іспитуз іноземної мови. Початоко 10:00 год.Допуск учасників до пункту тестування триватиме з 09:15 год. до 09:50 год

10 липня – 23 липня

Прийом заяв та документів

Заява лише в паперовій форміподається вступником особисто до приймальної комісії Луцького НТУ.

До заяви додаються копії документів і разом предявляються оригінали:

1.  документ, що посвідчує особу;

2.  військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

3.  документ про раніше здобутий освітній  і додаток до нього;

4.  екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування з іноземної мови;

5.  документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов;

6.  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

05 липня – 26 липня

Фахові вступні випробування, додаткові фахові вступні випробування

05 серпня – 10 серпня (18.00 година)

Виконання вимог до зарахування на місця за державним замовленням

05 серпня – 30 вересня

Зарахування за кошти фізичних та /або юридичних осіб

01 вересня – 30 листопада

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

*Більш детальна інформація: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/5ed.pdf

Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань у формі: 

1. єдиного вступного іспиту з іноземної мови;

2. фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)).

*Більш детальна інформація: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/7ed.pdf

Основні кроки подачі заяв та документів:

З 14 травня по 5 червня 2019 року необхідно зареєструватися на єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Щоб зареєструватися для проходження ЄВІ вступник має звернутися до одного із закладів вищої освіти, у якому бажає взяти участь у конкурсному відборі. Луцький НТУ є саме тим закладом вищої освіти, який Вам у цьому допоможе!

Учасник уважається зареєстрованим для проходження ЄВІ після отримання екзаменаційного листка.

Відвідати інформаційну сторінку – «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», яка створена для зареєстрованих учасників на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Доступ до неї – за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, указаним у ньому.

Інформацію про пункт тестування, у якому вступник проходитиме вступні випробування, буде зазначено в запрошенні-перепустці, що з’явиться на інформаційній сторінці, не пізніше ніж за три тижні до дня проведення ЄВІ.

Основна сесія ЄВІ відбудеться 11 липня.

Початок процедури – о 10:00 год. Допуск учасників до пункту тестування триватиме з 09:15 год. до 09:50 год.

Прийом заяв та документів для таких вступників почнеться 10 липня і продовжиться до 23 липня.

1.  Заява лише в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Луцького НТУ, із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

2.  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

- копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами прийому та Правилами прийому Луцького НТУ);

 - копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

УВАГА!!! Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали зазначених вище документів.

 

Більш детальна інформація: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/6ed.pdf

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА 1 КУРС СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Чек-лист вступу на спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

на основі повної загальної середньої освіти

 

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі, крім випадків визначених правилами прийому Луцького НТУ (деталі: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/6ed.pdf).

Абітурієнти можуть подати 7 заяв на 4 спеціальності на місця держзамовлення. Кількість заяв «на контракт» не обмежується.

Вступники можуть звернутися до консультаційного центру Луцького НТУ з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби).

 

5 лютого – 25 березня

Зареєструватись на ЗНО

Лютий – червень

Пройти та отримати результати (сертифікати) ЗНО* за предметами:

1. Українська мова та література

2. Математика (Історія України – небюджетна пропозиція)

3. Іноземна мова або географія

з 01 липня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

10 липня

Початок прийому заяв та документів

16 липня

(18.00 година)

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

22 липня

(18.00 година)

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

17 липня – 22липня

Проведення Луцьким НТУ вступних іспитів**

20 липня – 22 липня (15.00 година)

Подання документів для зарахування за результатами співбесіди на місця за державним замовленням

26 липня – 01 серпня (12.00 година)

Подання документів для зарахування за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)

01 серпня – 30 вересня

Подання документів для зарахування за кошти фізичних та /або юридичних осіб

 

 

*У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

**Більш детальна інформація: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/5ed.pdf

Основні кроки подачі заяв та документів:

1. Реєстрація особистого електронного кабінету на інтернет-сайті за електронною адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/.

Необхідно зазначити такі дані:

 • адреса електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного
 • оцінювання;
 • серія та номер атестата про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до зазначеного атестата, обчислений за 12-бальноюшкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», а також факультативи у загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви.

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету– одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення.

 

УВАГА!!!!!Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету із зазначеними ним при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електронною адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/.

 

2. В особистому електронному кабінеті необхідно ввести до Єдиної бази номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів для можливості оперативного зв’язку закладу освіти з вступником.

3. Завантажити скановані копії (фотокопії):

 • додатка до атестата про повну загальну середню освіту;
 • кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що подаються до закладу вищої освіти;
 • довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207), якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта.

 

4. Для подання заяви необхідно обрати:

 • заклад вищої освіти;
 • освітній ступінь;
 • конкурсну пропозицію;
 • встановити пріоритетність заявидля участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним замовленням.

 

Більш детальна інформація про порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/dodatok_2_-_poryadok_priyomu_elektronnih_zayav.pdf

 

Запрошуємо на Х Міжнародну науково-практичну конференцію

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції, яку проводять кафедра обліку і аудиту та кафедра міжнародних економічних відносин Луцького національного технічного університету науковців та практиків, аспірантів, здобувачів та студентів, які зацікавлені у популяризації власних наукових досліджень.

 

Вкладення:
ФайлОписРозмір файла:
Скачати цей файл (Інформ_лист_01.12.2018.doc)Інформ_лист_01.12.2018.doc 325 Кб

Двадцятирічний ювілей ФФОЛП 23.11.18!

Чекаємо усіх на святкуванні ювілею рідного Факультету фінансів, обліку, лінгвістики і права, яке розпочнеться 23.11.18 о 15.00 у Палаці культури міста Луцька!

КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ З ЕКОНОМІКИ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ 10-11 КЛАСІВ «ЕКОНОМІКА – ОЧИМА МОЛОДІ»

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

Луцький національний технічний університет

Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту

Громадська організація «Європейський аналітичний Центр»

46024, м. Луцьк,  вул. С. Ковалевської, 29, к.220

телефон: (0332) 78-99-52

 

D:\DOCYMENTU\KAFEDRA\Фото_Відео\Емблема Луцький НТУ.jpg


LOGOokfull копия

 

КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ З ЕКОНОМІКИ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ 10-11 КЛАСІВ

«ЕКОНОМІКА – ОЧИМА МОЛОДІ»

 

Запрошуємо учнів 10-11 класів до участі в Конкурсі наукових робіт з економіки «Економіка – очима молоді», який буде проводитися з 1 листопада до 1 грудня 2018 року на базі кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету.

 

Етапи проведення конкурсу

Дата

Події

1-26 листопада 2018 року

Прийом наукових робіт

27-28 листопада 2018 року

Оцінка та рецензування отриманих робіт

29 листопада 2018 року

Оприлюднення рейтингу наукових робіт на сайтах Луцького НТУ lutsk-ntu.com.ua та кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ oia.lntu.edu.ua

1 грудня 2018 року

Презентація кращих наукових робіт та нагородження переможців Конкурсу на Х Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки»

 

Тематика наукових робіт, що представляються на Конкурс

Тема 1. Оподаткування в сучасних умовах.

Тема 2. Бухгалтерський облік як інформаційне середовище бізнесу.

Тема 3. Проблеми та перспективи розвитку економіки в Україні.

Тема 4. Вимоги до ефективного управління сучасним підприємством.

Тема 5. Інформаційні технології в бізнесі.

Тема 6. Міграція населення: виклики для України.


Вимоги до оформлення

На конкурс подаються наукові роботи, виконані українською мовою та оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок (без урахування додатків та переліку літературних джерел). Наукова робота обов’язково повинна мати титульну сторінку (на ній зазначається назва та автор роботи, місце його навчання, ), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури.

Наукова робота має ґрунтуватися на науковій основі, містити власні дослідження, аналіз та узагальнення, посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну думку дослідника. У роботі повинні бути чітко відображені: мета, об`єкт та предмет дослідження, завдання, методика дослідження та актуальність.

Наукові роботи, що не відповідають тематиці Конкурсу, виконані з порушенням вимог щодо оформлення або невчасно подані до розгляду не приймаються.

Відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи.

Переможці Конкурсу та їх наукові керівники будуть запрошені особисто для нагородження на підсумкову науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки».

Переможці Конкурсу отримають грошову винагороду та заохочувальні призи.

Конкурсні наукові роботи просимо надсилати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

За додатковою інформацією звертатися за телефонами (0332) 789952, (050) 8381896 або за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Інформація щодо умов проведення Конкурсу викладена на сайті Луцького НТУ http://lutsk-ntu.com.ua/uk та кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ http://oia.lntu.edu.ua/.

Додаток 1

В І Д О М О С Т І

про автора та наукового керівника наукової  роботи

на тему «________________________________»

 

Автор                                                     Науковий керівник

1. Прізвище ________________________

1. Прізвище  _____________________

2. Ім’я (повністю) ___________________

2. Ім’я (повністю)  ________________

3. По батькові (повністю)_____________

3. По батькові (повністю)   _________

4. Повне найменування та місцезнаходження навчального закладу, у якому навчається автор ___________________________________

4. Місце роботи ___________________ _________________________________

5. Клас ____________________________

5. Посада  _______________________

9. Телефон _________________________

10. Е-mail __________________________

6. Телефон ______________________

7. Е-mail _________________________

 

Науковий керівник ________________      _____________________

(підпис)                                      (прізвище та ініціали)

Автор роботи ________________      _____________________

(підпис)                                       (прізвище та ініціали)

 
 

ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Шановні колеги!

 Запрошуємо Вас взяти участь в роботі

 ІХ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 «СУЧАСНІ КРИЗОВІ ЯВИЩА В ЕКОНОМІЦІ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО, КОНТРОЛЬНОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» 

 23-24 червня 2017 р.,

 м. Луцьк

 Форма участі: дистанційна або виступ з доповіддю

 

Тези виступу (доповіді), статтю та заявку на участь, просимо присилати по електронній пошті у відредагованому вигляді.

 

 

Граничний термін подачі матеріалів - 20 червня 2017 року.

 

 

Об'єм тези доповіді 1-2 повних сторінок формату А5, стаття 5-8 сторінок формату А5

 

 

Детальна інформація про захід знаходиться в прикріпленому листі

Будемо раді Вас бачити серед учасників конференції.

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги!

 Приглашаем Вас принять участие в работе 

ІХ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

 «СОВРЕМЕННЫЕ КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ И ПРОБЛЕМЫ УЧЕТНОГО, КОНТРОЛЬНОГО И АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ»

 23-24 июня 2017 года

 г. Луцк

 

 Форма участия: дистанционная или выступление на конференции.

 

 

 Тезисы выступления (доклада), статья и заявку на участие, просим присылать по электронной почте в отредактированном виде. 

Предельный срок подачи материалов - 20 июня 2017 года.

 

 

 

 

 

Объем тезисы доклада 1-2 полных страниц формата А5, статья 5-8 страниц формата А5

 

 

 

 

Будем рады Вас видеть среди участников конференции.

Вкладення:
ФайлОписРозмір файла:
Скачати цей файл (Рос_Конф_23-24_июня_Луцк. рус.pdf)Інформаційний лист 358 Кб
Скачати цей файл (Укр_Конф_23-24_червня_Луцьк.pdf)Інформаційний лист укр 395 Кб

Log in