Виходячи із фундаментального значення науки у розвитку суспільства, наукова робота кафедри є ключовим засобом підвищення якості підготовки фахівців, розширення їх професійного світогляду, здатності самостійно вирішувати складні теоретичні та практичні завдання розвитку обліку, постійно поглиблювати знання, безперервно самовдосконалюватись.

Архів наукових публікацій кафедри

Монографії

Колективна монографія "ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ: ТЕОРІЯ,МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА" Луцьк, 2014 р. 
Коллективная монография "УЧЕТ. ЭКОНОМИКА. МЕНЕДЖМЕНТ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ" Луцк-София, 2015 р.
Колективна монографія "Удосконалення обліку, контролю і аналітичного забезпечення управління підприємством в умовах глобалізації економіки"

Луцьк, 2017 р.

Коллективная монография "ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ" София, 2019 р. Ч. 1
Коллективная монография "НАПРАВЛЕНИЕ: СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА, СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ, ФИНАНСОВ ОДИТ, КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ" София, 2019 р. Ч. 2
Колективна монографія "ОБЛІК,, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА" Луцьк, 2019 р.
   


Матеріали науково-практичних конференцій 

Облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством: теорія і практика матеріали ІІІ Всеукр наук.-практ. конф. (19-21 червня 2009 р.)
Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством матеріали Міжнар наук.-практ. конф. (29-30 червня 2010 р.)
Актуальні проблеми розвитку регіональних АПК  матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 травня 2011 р.)
Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством  матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (25 травня 2012 р.)
Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (27 червня 2013 р.)
Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (27 червня 2014 р.)
Облік, аналіз і аудит: Виклики інституціональної економіки матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2014 р.) Ч.1.
Облік, аналіз і аудит: Виклики інституціональної економіки матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2014 р.) Ч.2.
Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 червня 2015 р.)
Облік, аналіз і аудит: Виклики інституціональної економіки матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2015 р.) Ч.1.
Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 червня 2016 р.)
Облік, аналіз і аудит: Виклики інституціональної економіки матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (8 жовтня 2016 р.) Ч.1.
Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 червня 2017 р.)
Облік, аналіз і аудит: Виклики інституціональної економіки матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (7 жовтня 2017 р.)
Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 червня 2018 р.)
Облік, аналіз і аудит: Виклики інституціональної економіки матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2018 р.)
Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 червня 2019 р.)
Облік, аналіз і аудит: Виклики інституціональної економіки матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (5 жовтня 2019 р.)
Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством матеріали XIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 червня 2020 р.)
Облік, аналіз і аудит: Виклики інституціональної економіки матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (3 жовтня 2020 р.)
Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством матеріали XIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 червня 2021 р.)
Облік, аналіз і аудит: Виклики інституціональної економіки матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (9 жовтня 2021 р.)

Матеріали науково-практичних конференцій МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ, ЗДОБУВАЧІВ І СТУДЕНТІВ

Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю матеріали І всеукр. наук.-практ. конф. (18 грудня 2009 р.)
Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки матеріали XXXIII студ. наук.-практ. конф. (15 травня 2010 р.)
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, і аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (3 грудня 2010 р.)
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, і аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (02 грудня 2011 р.)
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, і аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (07 грудня 2012 р.)
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, і аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (07 грудня 2013 р.)
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, і аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (26 квітня 2014 р.)
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, і аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 грудня 2014 р.)
Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (25 квітня 2015 р.)
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, і аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (5 грудня 2015 р.)
Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (16 квітня 2016 р.)
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, і аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (3 грудня 2016 р.)
Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (1 квітня 2017 р.)
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, і аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки матеріали IХ Міжнар. наук.-практ. конф. (2 грудня 2017 р.)
Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (21 квітня 2018 р.)
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, і аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (1 грудня 2018 р.)
ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (27 квітня 2019 р.)
 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. частина 1 (7 грудня 2019 р.)
 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. частина 2 (7 грудня 2019 р.)
 ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1 (25 квітня 2020 р.)
 ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2 (25 квітня 2020 р.)
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (5 грудня 2020 р.)
ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2 (24 квітня 2021 р.)
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ  матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (3 грудня 2021 р.)
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф. (5 листопада 2022 р.)

Збірники наукових праць МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ, ЗДОБУВАЧІВ І СТУДЕНТІВ

Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки Випуск 3 (2009 р.)
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, і аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки Частина 1 (2010 р.)
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, і аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки Частина 2 (2010 р.)
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, і аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки Зб. наук. праць (02 грудня 2011 р.)

Студентський науковий вісник

Економічні та гуманітарні науки Випуск 5 (2012 р)
Економічні та гуманітарні науки Випуск 8 Частина 1 (2012 р.)
Економічні та гуманітарні науки Випуск 9 Частина 1 (2013 р.)
Економічні та гуманітарні науки Випуск 12 Частина 3 (2013 р.)
Економічні та гуманітарні науки Випуск 16 Частина 1 (2014 р.)
Економічні та гуманітарні науки Випуск 17 Частина 1 (2015 р.)
Економічні та гуманітарні науки Випуск 17 Частина 2 (2015 р.)
Економічні та гуманітарні науки Випуск 32 Частина 1 (2018 р.)
Економічні та гуманітарні науки Випуск 37 Частина 2 (2020 р.)
Економічні та гуманітарні науки Випуск 41 Частина 1 (2021 р.)

 

 

 

+380332789952, +380502628300 oa@lntu.edu.ua

Log in