Чудовець Віталій Васильович

Посада:
доцент кафедри обліку і аудиту
Дисципліни, які викладає׃
 
«Фінансовий облік-2», «Звітність підприємств», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Актуальні питання бухгалтерського обліку».
 
Освіта:
2002 р. – Луцький державний технічний університет, магістр за спеціальністю «Облік і аудит»
 
Науковий ступінь, вчене звання׃
2006 р. – Державна академія статистики, обліку та аудиту, кандидат економічних наук зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».
2008 р. – доцент кафедри обліку та аудиту.
 
Кандидатська дисертація:
2006 р. – Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств.
 
Досвід роботи׃
2002 р. – асистент аудитора ТзОВ «Аудиторська фірма «Актив-Аудит»;
2002-2005 рр. – асистент кафедри обліку і аудиту;
2005-2006 рр. – старший викладач кафедри обліку і аудиту;
2007 р. – по даний час – доцент кафедри обліку і аудиту.
 
Основні публікації:
Монографії:
Дем’яненко М.Я. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку: Монографія. / М.Я. Дем’яненко, В.В. Чудовець – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2008. – 288 с.
Чудовець В.В. Інституційна природа фінансової звітності: науково-теоретичні проблеми / В.В. Чудовець //Механізми забезпечення розвитку України: гуманітарний та економічний аспекти: колективна монографія [за ред. д-ра екон. наук Н.С. Різник, канд. екон. наук А.Т. Московчук] – Луцьк:СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. – C. 23-30.
Чудовець В.В. Розвиток економічного контролю як підсистеми управління підприємством / В.В. Чудовець // Облік, аналіз та контроль: теорія, методологія, практика: [монографія] / колектив авторів за ред. канд. екон. наук І.Б. Садовської. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2014. – 274 с. – С. 247-257
 
 
Навчальні посібники:
Чудовець В.В. Фінансовий облік ІІ: Навч. посібник. / В.В. Чудовець. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2011. – 356 с.
Організація обліку / [Садовська І.Б., Голян В.А, Бабіч І.І., Чудовець В.В., Тлучкевич Н.В., Жураковська І.В.]: Навч. посіб. за ред. І.Б. Садовської. –  Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2013. – 646 с.
 
Наукові інтереси:
- методологія фінансового обліку та звітності;
- теорія та практика економічного контролю.
 
Громадська діяльність та членство:
Член Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України
Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
 
Сертифікати:
Аудитора

 

Log in