Тлучкевич Наталія Володимирівна

Посада:
доцент кафедри обліку і аудиту
 
Дисципліни, які викладає׃
«Управлінський облік», «Облік в галузях економіки», «Облік за МСФЗ», «Стратегічний управлінський облік»
 
Освіта:
2002р. – Луцький державний технічний університет, магістр за спеціальністю «Облік і аудит»
 
Науковий ступінь, вчене звання׃
2008 р. – Національнийнауковийцентр „Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук, кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 –  бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
2010 р. – доцент кафедри обліку і аудиту
 
Кандидатська дисертація:
2008 р. – Організація управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах
 
Досвід роботи׃
2002-2008 рр. – асистент кафедри обліку і аудиту
2008р. по даний час – доцент кафедри обліку і аудиту
 
Основні публікації:
Монографії:
Організація управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах: теорія і практика: Монографія / І.Б.Садовська, Н.В. Тлучкевич. – Луцьк: ЛНТУ, 2008. – 352 с.
Організація управлінського обліку і контролю вирощування зернових культур. Монографія / І.Б.Садовська, В.А. Голян, І.І. Бабіч, Н.В. Тлучкевич, І.В. Жураковська. –  Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2009. – 313 с.
Тлучкевич Н.В. Розвиток облікової науки та її інституціонального забезпечення / Н.В. Тлучкевич // Механізми забезпечення розвитку України: гуманітарний та економічний аспекти: колективна монографія [за ред. д-ра екон. наук Н.С. Різник, канд. екон. наук А.Т. Московчук]. – Луцьк:СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. – 724 с. – С. 85-92.
Тлучкевич Н.В.  Управлінський облік у вирішенні проблем агентських відносин: реалії та перспективи/ Н.В. Тлучкевич // Облік, аналіз та контроль: теорія, методологія, практика: [монографія] / колектив авторів за ред. канд. екон. наук І.Б. Садовської. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2014. – 274 с. – С. 75-92
 
Навчальні посібники:
Управлінський облік. Навч. Посібник / Садовська І.Б., Тлучкевич Н.В. - Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2009. – 432 с.
Управлінський облік: Навч. посібник / І.Б.Садовська, Н.В. Тлучкевич, М.П. Гарасим.- Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2010. – 560 с.
Організація обліку: Навч. посібник / І.Б.Садовська, В.А. Голян, І.І.Бабіч, В.В.Чудовець, Н.В.Тлучкевич, І.В. Жураковська. - Луцьк Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2010. - 648с.
 
Наукові інтереси:
- теорія бухгалтерського обліку;
- управлінський облік;
- облік в галузях економіки.
 
Громадська діяльність та членство:
Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
 
 

 

 

Log in