Талах Тетяна Анатоліївна

Посада:
доцент кафедри обліку і аудиту
 
Дисципліни, які викладає׃
«Теорія економічного аналізу», «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз»
 
Освіта:
1991р. – Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю  «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності»
 
Науковий ступінь, вчене звання׃
2005 р. – Тернопільський державний економічний університет, кандидат економічних наук  зі спеціальності 08.06.04. «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»
2007 р. – доцент кафедри обліку і аудиту
 
Кандидатська дисертація:
2005 р.– Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості
 
Досвід роботи׃
1991-1995 рр. – асистент кафедри економіки
1995-1999 рр. – асистент кафедри менеджменту у виробничій сфері
1999-2005 рр. – асистент кафедри обліку і аудиту
2005-2006 рр. – старший викладач кафедри обліку і аудиту
2006 р. по даний час – доцент кафедри обліку і аудиту
 
Основні публікації:
Монографії:
Талах В.І., Талах Т.А. Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства: методика та практика аналізу.: монографія / В.І. Талах, Т.А. Талах – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – 155 с.
Талах Т.А. Методика оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства в системі забезпечення стійкого соціально-економічного зростання / Т.А.Талах //Механізми забезпечення розвитку України: гуманітарний та економічний аспекти: колективна монографія [за ред. д-ра екон. наук Н.С. Різник, канд. екон. наук А.Т. Московчук] – Луцьк:СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. – C. 171-185
Талах Т.А. Аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції / Т.А. Талах // Облік, аналіз та контроль: теорія, методологія, практика: [монографія] / колектив авторів за ред. канд. екон. наук І.Б. Садовської. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2014. – 274 с. – С. 147-162
 
Навчальні посібники:
Фінанси: Навчальний посібник.[Барський Ю.М, Вахновська Н.А,… Талах Т.А.].- Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. -570 с. (Розділ 3.Становлення та розвиток фінансової науки С.49-73)
Аналіз господарської діяльності. Практикум./ [Московчук А.Т., Талах В.І., Талах Т.А.,Ткачук І.М.]: Навч. посіб. –  Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2013. – 220 с.
Талах Т.А. Економічний аналіз. Електронне видання навчального призначення. Довідка № 13-64. Протокол засідання науково-методичної ради Луцького НТУ № 2 від 22 жовтня 2013 р.
 
Наукові інтереси:
- економічний аналіз;
- фінансовий аналіз

Log in