Сидоренко Роман Вікторович

Посада:
доцент кафедри обліку і аудиту
Дисципліни, які викладає׃
«Нормативне забезпечення обліку і аудиту», «Облік у банках», «Облік у суб’єктів малого підприємництва», «Економетрика».
Освіта:
2003р. – Луцький державний технічний університет, магістр за спеціальністю «Облік і аудит»
Науковий ступінь, вчене звання׃
2010 р. – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України (м. Київ), кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 –  бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
2012 р. – доцент кафедри обліку і аудиту
Кандидатська дисертація:
2010 р. – Облік за центрами відповідальності в сільському господарстві
Досвід роботи׃
2003 р. – помічник аудитора АФ «Актив-аудит»
2003-2006 рр. – аспірант кафедри обліку і аудиту
2006-2010 рр. – асистент кафедри обліку і аудиту
2010-2012 рр. – старший викладач кафедри обліку і аудиту
2012 р. по даний час – доцент кафедри обліку і аудиту
Основні публікації:
Монографії:
Облік за центрами відповідальності в сільському господарстві: теорія і практика : монографія / М.Я. Дем’яненко, Р.В. Сидоренко; за ред. М.Я. Дем’яненка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 194 с.
Сидоренко Р.В. Перспективи розвитку діяльності фізичних осіб – суб’єктів малого підприємництва/ Р.В. Сидоренко //Механізми забезпечення розвитку України: гуманітарний та економічний аспекти: колективна монографія [за ред. д-ра екон. наук Н.С. Різник, канд. екон. наук А.Т. Московчук] – Луцьк:СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. – C. 185-193
Сидоренко Р.В. Економічна суть і класифікація звітності / Р.В. Сидоренко // Облік, аналіз та контроль: теорія, методологія, практика: [монографія] / колектив авторів за ред. канд. екон. наук І.Б. Садовської. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2014. – 274 с. – С. 52-60
 
Навчальні посібники:
Сидоренко Р.В. Облік у суб’єктів малого підприємництва: Навч. посіб. –  Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2014. – 206 с.
Наукові інтереси:
- спрощені системи оподаткування обліку та звітності;
- облік за центрами відповідальності;
- особливості обліку та оподаткування в сільському господарстві;
- взаємозв’язок інформації між обліковою системою та звітністю.
 
Громадська діяльність та членство:
Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
 
Сертифікати:
САР Сертифікований бухгалтер-практик № 0007993 від 15.12.2007 р.

 

 

Log in