Савош Лариса Вікторівна

Посада:
доцент кафедри обліку і аудиту
 
Дисципліни, які викладає׃
«Економетрика», «Ділова математика»
 
Освіта:
1993 р.–  Львівський державний університет ім. І.Франка, спеціаліст за спеціальністю «Математика»,  присвоєно кваліфікацію «Математик-викладач»
 
Науковий ступінь, вчене звання׃
1999р. – кандидат економічних наук за спеціальністю «Економіка сільського господарства і АПК»
2001 р. – доцент кафедри обліку і аудиту
 
Кандидатська дисертація:
1999р. – Економічні засади формування нових підприємницьких структур в АПК (на прикладі Волинської області)
 
Досвід роботи׃
1993-1999 рр. – асистент кафедри економіки і підприємництва
1999-2001 рр. – старший викладач кафедри обліку і аудиту
2001 р. по даний час – доцент кафедри обліку і аудиту
 
Основні публікації:
Монографії:
Л.Савош, В.Заремба, В.Павлов. Реформування підприємств аграрної сфери регіону (за матеріалами Волинської області). Монографія - Луцьк: „Надстир’я ”-1999
Л.Савош, Л.Павлюк. Розвиток аграрного техніко-технологічного сервісу: теорія та практика:Монографія– Луцьк: Надстиря, 2010. – 244с.
Кол. авторів за ред. д-ра екон. наук Н. С. Різник, канд. екон. наук  А. Т. Московчук. Л.В.Савош. Механізми забезпечення розвитку України: гуманітарний та економічний аспектиМонографія - Луцьк : СПД  Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. – 724 с. – С. 372–386
 
Навчальні посібники:
Міжнародна економіка. /Савош Л.В., Кравчук О.Я., Божидарнік Т.В., інші/ Навчальний посібник– Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2010. – 420 с.
Ділова математика. /Савош Л.В./  Навчальний посібник – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2010. –  196 с.
Міжнародний туризм. /Савош Л.В., Божидарнік Т.В., Божидарнік Н.В., інші/ Навчальний посібник  – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2011. – 352 с.
Політекономія. /Вісина Т.М., Савош Л.В. та інші/ Навчальний посібник  – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, Частина 1, 2012. – 214 с.
Міжнародний туризм. /Савош Л.В., Божидарнік Т.В., Божидарнік Н.В., інші/ Навчальний посібник  – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2012. – 312 с.
Політекономія. /Вісина Т.М., Савош Л.В. та інші/ Навчальний посібник  – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, Частина 2, 2013. – 396 с.
Управлінський аналіз. /Савош Л.В.,  за заг.ред. Герасимчук З.В./ Навчальний посібник – Луцьк: Вежа, 2013. – 1002 с.
 
Наукові інтереси:
-економіко-математичне моделювання;
- проектний аналіз;
- ділова математика.
 
Громадська діяльність та членство:
Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

 

 

Log in