Нужна Оксана Анатоліївна

Посада:
доцент кафедри обліку і аудиту
 
Дисципліни, які викладає׃
«Фінансовий аналіз», «Оптимізаційні методи та моделі», «Комунікативні процеси у навчанні», «Контролінг в обліковій системі прийняття управлінських рішень», «Економетричний аналіз діяльності підприємства»
 
Освіта:
1990 р. – Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, спеціаліст за спеціальністю «Математика»
2001 р. – Луцький державний технічний університет, спеціаліст за спеціальністю «Економіка підприємства»
 
Науковий ступінь, вчене звання׃
2006 р. – ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, кандидат економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК
2007 р. – доцент кафедри обліку і аудиту
 
Кандидатська дисертація:
2006 р. – Економічні механізми забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств
 
Досвід роботи׃
1990-1994 – педагог-організатор по роботі з дитячими об’єднаннями та організаціями СШ №179 м. Києва
1994-1997 рр. – вчитель математики НВК №268 м. Києва
2001-2007 рр. – асистент кафедри обліку і аудиту
2007 р. по даний час – доцент кафедри обліку і аудиту
 
Основні публікації:
Монографії:
Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: Монографія / М.Й. Малік, О.А. Нужна. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 270 с.
Нужна О.А. Оцінка рівня капіталізації сільськогосподарських підприємств / О.А. Нужна // Механізми забезпечення розвитку України: гуманітарний та економічний аспекти: колективна монографія [за ред. д-ра екон. наук Н.С. Різник, канд. екон. наук А.Т. Московчук] – Луцьк:СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. – C. 99-113.
Нужна О.А. Теоретико-методологічні аспекти розвитку капіталізації підприємств / О.А. Нужна // Облік, аналіз та контроль: теорія, методологія, практика: [монографія] / колектив авторів за ред. канд. екон. наук І.Б. Садовської. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2014. – 274 с. – С. 130-147
 
Навчальні посібники:
Нужна О.А. Економіко-математичне моделювання: навч. посіб. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2009. – 190 с.
Нужна О.А. Оптимізаційні методи та моделі: навч. посіб. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2014. – 232 с.
 
Наукові інтереси:
- конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств;
- капіталізація сільського господарства.
 
Громадська діяльність та членство:
Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
 

 

 

Log in