Михалевич Світлана Гнатівна

Посада:
доцент кафедри обліку і аудиту
 
Дисципліни, які викладає׃
«Управлінський облік»
 
Освіта:
1993 р. – Український державний аграрний університет, економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві
 
Науковий ступінь, вчене звання׃
2009 р. – «Національна академія статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України», кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 –  бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
2011 р. – доцент кафедри обліку і аудиту
 
Кандидатська дисертація:
2009 р. – Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих запасів: теорія та практика
 
Досвід роботи׃
1985 - 1987рр. – заступник головного бухгалтера к-пу ім. Леніна
1987-1990 рр. – бухгалтер Ковельського заводу сільськогосподарських машин
1990 - 1997 рр. – бухгалтер-ревізор управління ВАТ «Ковельсільмаш»
1997 - по даний час – викладач Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ
 
Основні публікації:
Монографії:
Садовська І.Б., Михалевич С.Г. Облік і контроль виробничих запасів в швейних підприємствах: теорія та практика: монографія / І.Б., Садовська, С.Г. Михалевич – Луцьк: ЛНТУ, 2008. – 217 с.
 
Навчальні посібники:
Садовська І.Б., Михалевич С.Г., Вегера Т.Г.Бухгалтерський облік. Навч. посіб. – Луцьк: Луцьк: Навчально-видавничий відділ ЛНТУ, 2009. – 458 с.
Садовська І.Б., Михалевич С.Г. Фінансовий облік. Навч. посіб. –  Луцьк: Навчально-видавничий відділ ЛНТУ, 2011. – 511 с.
 
Наукові інтереси:
- облік  і контроль виробничих запасів.

Log in