Голячук Наталія Василівна

Посада:
доцент кафедри обліку і аудиту
Дисципліни, які викладає׃
«Автоматизоване робоче місце бухгалтера», «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті»
Освіта:
1986 р. – Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія, м. Київ,  спеціальність «Економічна кібернетика»
Науковий ступінь, вчене звання׃
2004 р. – Національний авіаційний університет, кандидат економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами.
2005 р. – доцент кафедри обліку і аудиту
Кандидатська дисертація:
2004 р. – Інформаційне забезпечення управління підприємствами лісогосподарського комплексу
Досвід роботи׃
1992-1999 рр. – науковий співробітник Краснотростянецької науково-дослідної станції
1999-2005 рр. - асистент кафедри обліку і аудиту Луцького ДТУ
2005 р. по даний час – доцент кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ
Основні публікації:
Монографії:
Голячук Н.В. Інформаційне забезпечення управління лісогосподарськими підприємствами. Монографія / Н.В. Голячук –  Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2010. – 136 с.
Голячук Н.В. Інформаційні обліково-інформаційні технології в управлінні локальними соціально-економічними системами/ Н.В. Голячук//Механізми забезпечення розвитку України: гуманітарний та економічний аспекти: колективна монографія [за ред. д-ра екон. наук Н.С. Різник, канд. екон. наук А.Т. Московчук] – Луцьк:СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. – C. 40-50.
Голячук Н.В. Теоретичні аспекти комп’ютеризації аудиторської діяльності / Н.В. Голячук // Облік, аналіз та контроль: теорія, методологія, практика: [монографія] / колектив авторів за ред. канд. екон. наук І.Б. Садовської. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2014. – 274 с. – С. 186-198
Навчальні посібники:
Голячук Н.В.  Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті: Навчальний посібник. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012. – 240 с.
Наукові інтереси:
- ком’ютеризація бухгалтерського обліку;
- інформаційні технології в обліку, аналізі та аудиті;
Громадська діяльність та членство:
Секретар вченої ради  та науково-методичної ради факультету обліку і фінансів.
Сертифікати:
1.      Сертифікат №00169071 від 20.01.2012 «Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8» (72 год);
2.      Сертифікат №00228921 від 29.11.2012  про навчання в Національному відкритому університеті «Интернет-Университет Информационных Технологий«ІНТУИТ» м. Москва по курсу: «Основы информационных технологий» (72 год.);
3.      Сертифікат №00249708 від 9.02.2013 про навчання в Національному відкритому університеті «Интернет-Университет Информационных Технологий«ІНТУИТ» м. Москва по курсу: «1С:Бухгалтерия 8.1» (72 год);
4.      Сертифікат №00252928 від 24.02.2013 про навчання в Національному відкритому університеті «Интернет-Университет Информационных Технологий«ІНТУИТ» м. Москва по курсу: «1С:Бухгалтерия 2.0: начало работы» (72 год.).
5.      Сертифікат №100744990 від 16.02.2014 про навчання в Національному відкритому університеті «Интернет-Университет Информационных Технологий«ІНТУИТ» м. Москва по курсу: «Облачные вычисления в образовании» (72 год).
6.      Довідка ПР С3239201147 від 7.03.2012 про здачу екзамена «1С:Учебное тестирование «1С:Бухгалтерия 8. Украина» на освітньому сайті edu.1c.ru.
7.      Свідоцтво №2110065694576 від 8.02.2013 про сертифікований курс навчання«Использование прикладного решения «1С:Бухгалтерия 8 для Украины» Редакция 1.2» (40 академічних годин) в Центрі Сертифікованого Навчання ПП «Интегра сервис» м. Київ.
 

Log in