Гаврилюк Ольга Олександрівна

Посада:
старший викладач кафедри обліку і аудиту
Дисципліни, які викладає׃
«Бухгалтерський облік», «Організація, облік і оподаткування оплати праці», «Економетрика», «Управлінський облік»
Освіта:
2009 р. – Луцький державний технічний університет, магістр за спеціальністю «Облік і аудит»
Науковий ступінь, вчене звання׃
2013 р. – Національнийуніверситет біоресурсів і природокористування України, кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Кандидатська дисертація:
2013р. – Оперативний облік в системі управління сільськогосподарським підприємством
Досвід роботи׃
2008-2009 рр. – головний бухгалтер ТзОВ «Українські страви»
2009-2013 рр. - асистент кафедри обліку і аудиту
2013 р. по даний час – старший викладач кафедри обліку і аудиту
Основні публікації:
Монографії:
Садовська І.Б., Бортнікова О.О. Оперативний облік і звітність у сільському господарстві: Монографія. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2012. – 236 с.
Бортнікова О.О. Облікове забезпечення формування статистичної звітності / О.О. Бортнікова // Механізми забезпечення розвитку України: гуманітарний та економічний аспекти: колективна монографія [за ред. д-ра екон. наук Н.С. Різник, канд. екон. наук А.Т. Московчук] – Луцьк:СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. – С. 30-40.
Навчальні посібники:
Бухгалтерський облік. Практикум [Садовська І.Б., Бортнікова О.О., Нагірська К.Є.]: Навч. посіб. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2014. - 284 с.
Наукові інтереси:
- теорія та практика оперативного обліку;
- формування статистичної звітності у сільському господарстві.
Громадська діяльність та членство:
Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

Log in