Порядок вступу на спеціальність «Облік і аудит»

Знання бухгалтерії залишається одним із найбільш затребуваних на ринку праці. Організований навчальний процес дозволяє вже на 4 курсі працевлаштуватись 50% студентів, а до закінчення п’ятого працевлаштованими є практично 90% випускників.

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів, за якими оголошується прийом на навчання на спеціальність «Облік і аудит», ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

всього

держзамовлення

всього

держзамовлення

Бакалавр

90

3

90

3

9500

5700

Бакалавр (скорочена форма)

75

1

82

1

9500

5700

Магістр

15

7

15

5

1р 5м

1р 5м

13650

8100

Спеціаліст

50

7

75

10

11220

6700

Порядок вступу на 1 курс після школи

Приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами ЗНО з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи.
Предмети ЗНО:
1. Українська мова та література: базовий рівень – мінімум 100 балів
2. Історія України – мінімум 100 балів
3. Математика. базовий рівень – мінімум 100 балів

Конкурсний бал обраховується за наступною формулою:

КБ = (0,3*П1+0,3*П2+0,3*П3+0,1 *А) + БОУ + БПК, де

КБ – конкурсний бал;
П1, П2, П3 - результати складання ЗНО за предметом 1, за предметом 2, за предметом 3;
А - середній бал документа про повну загальну середню освіту;
БОУ – бал за особливі успіхи призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів або бал за особливі успіхи призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України,
БПК – бал за успішне закінчення підготовчих курсів Луцького національного технічного університету.
Додаткові бали: БОУ та БПК знаходяться в межах від 0 до 10 балів

Детальніша інформація за посиланням: 
http://oporaua.org/education/article/7734-novaciji-vstupnoji-kampaniji-2015

 

Для вступу подається заява, в якій зазначається напрям підготовки 6.030509 - облік і аудит, факультет обліку і фінансів.  Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали:
1) документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про прописку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
2) документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
3) сертифікат (сертифікати) базового рівня зовнішнього незалежного оцінювання.
На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копії документа.

До заяви вступник додає:
1) документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього - за особистим вибором оригінали або копії;
2) сертифікат (сертифікати) базового рівня зовнішнього незалежного оцінювання – за особистим вибором оригінали або копії;
3) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
4) шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Додатково подаються документи, які дають право на першочергове зарахування:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
- особи, яким відповідно до закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
- вступники на основі повної загальної середньої освіти нагороджені золотою або срібною медаллю.

Порядок вступу на 3 курс з дипломом молодшого спеціаліста

Прийом здійснюється за результатами вступних випробувань за фахом (програма підготовки до іспиту оприлюднена на сайті Луцького НТУ) з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Дозволяється вступ з дипломом наступних напрямків:

 • * інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
 • * економіка підприємства 5.03050401
 • * прикладна статистика 5.03050601
 • * маркетингова діяльність 5.03050701
 • * комерційна діяльність 5.03050702
 • * фінанси і кредит 5.03050801
 • * оціночна діяльність 5.03050802
 • * бухгалтерський облік 5.03050901
 • * товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001,
 • * організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
 • * комерційна діяльність 5.03050702
 • * фінанси і кредит 5.03050801
 • * оціночна діяльність 5.03050802
 • * бухгалтерський облік 5.03050901
 • * товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
 • * організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
 • Для вступу подається заява, в якій зазначається напрям підготовки 6.030509 - облік і аудит, факультет обліку і фінансів.  Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали :
  1) документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про прописку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
  2) документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

  На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копії документа.

  До заяви вступник додає:
  1) документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього - за особистим вибором оригінали або копії;
  2) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  3) шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

  Додатково подаються документи, які дають право на першочергове зарахування:
  - особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
  - особи, яким відповідно до закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
  - особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
  - випускники вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що є у структурі Луцького національного технічного університету, що отримали диплом з відзнакою.

  Порядок вступу на спеціаліста (5 курс) з дипломом бакалавра

  Прийом здійснюється на основі диплома бакалавра за результатами вступних випробувань за фахом (програма підготовки до іспиту оприлюднена на сайті Луцького НТУ) з урахуванням середнього бала диплома. Приймаються молодші спеціалісти з дипломами наступних напрямів підготовки

 • *                    економічна теорія 6.030501
 • *                    економічна кібернетика 6.030502
 • *                    міжнародна економіка 6.030503
 • *                    економіка підприємства 6.030504
 • *                    управління персоналом та економіка праці 6.030505
 • *                    прикладна статистика 6.030506
 • *                    маркетинг 6.030507
 • *                    фінанси і кредит 6.030508
 • *                    товарознавство і торговельне підприємництво 6.030510
 • *                    облік і аудит 6.030509

Для вступу подається заява, в якій зазначається спеціальність 7.03050901 - облік і аудит, факультет обліку і фінансів.  Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали :
1) документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про прописку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
2) документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копії документа.

До заяви вступник додає:
1) документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього - за особистим вибором оригінали або копії;
2) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
3) шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Додатково подаються документи, які дають право на першочергове зарахування.:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
- особи, яким відповідно до закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
- вступники, що мають опубліковану статтю у фаховому збірнику наукових праць;  участь у конференції, підтверджена тезами;  опубліковану статтю в не фаховому науковому виданні;
- випускники Луцького національного технічного університету, що отримали диплом з відзнакою.

Порядок вступу в магістратуру

Прийом здійснюється на основі ступеня бакалавра або спеціаліста за результатами вступних випробувань (з фаху та з іноземної мови) з урахуванням середнього бала диплома. Приймаються дипломи за наступними напрямами диплома

*    облік і аудит 6.030509
*    економічна теорія 6.030501
*    економічна кібернетика 6.030502
*    міжнародна економіка 6.030503
*    економіка підприємства 6.030504
*    управління персоналом та економіка праці 6.030505
*    прикладна статистика 6.030506
*    маркетинг 6.030507
*    фінанси і кредит 6.030508
*    товарознавство і торговельне підприємництво 6.030510
*    облік і аудит 7.03050901

Для вступу подається заява, в якій зазначається спеціальність 8.03050901 - облік і аудит, факультет обліку і фінансів.  Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали :
1) документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про прописку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
2) документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копії документа.

До заяви вступник додає:
1) документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього - за особистим вибором оригінали або копії;
2) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
3) шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Додатково подаються документи, які дають право на першочергове зарахування.:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
- особи, яким відповідно до закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
- вступники, що мають опубліковану статтю у фаховому збірнику наукових праць;  участь у конференції, підтверджена тезами;  опубліковану статтю в не фаховому науковому виданні;
- випускники Луцького національного технічного університету, що отримали диплом з відзнакою.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

Списки студентів на проживання в гуртожитках готуються деканами факультетів. У першочерговому порядку місце в гуртожитку надається Студентам денної форми навчання, які потребують соціального захисту (при наявності підтверджуючих документів), а саме студентам:
- з малозабезпечених сімей;
- з числа дітей-інвалідів та інвалідів І, ІІ та ІІІ групи;
- з неповних сімей;
- із багатодітних сімей;
- які мають сім’ї з дітьми.

Поселення в гуртожитки ЛНТУ здійснюється на підставі заяви Студента на ім’я ректора університету. Заява Студента візується завідувачем гуртожитку, до якого Студент поселяється,  та деканом факультету. 

 

Log in